logo
Står til

Står til

Beskyttende arbeidsmiljø

For ansatte som gjør emosjonelt arbeid.

☀️ Mestring
☀️ Kontroll
☀️ Tilhørighet
☀️ Psykologisk trygghet
☀️ Rolleklarhet
☀️ Engasjement
☀️ Autonomi
☀️ Rettferdighet
☀️ Forutsigbarhet
☀️ Anerkjennelse
☀️ Mening
☀️ Mestring
☀️ Kontroll
☀️ Tilhørighet
☀️ Psykologisk trygghet
☀️ Rolleklarhet
☀️ Engasjement
☀️ Autonomi
☀️ Rettferdighet
☀️ Forutsigbarhet
☀️ Anerkjennelse
☀️ Mening

Vi må ta hensyn til høye emosjonelle krav i jobben

Noe av det mest meningsfulle å bruke yrkeslivet på er å hjelpe mennesker.

Men emosjonelt arbeid kan også være krevende.

"Menneske-yrker" har spesielle utfordringer som trenger bedre løsninger.

Vi må ta hensyn til at arbeide med mennesker betyr at du også utsettes for andres følelser.

Tre områder for å få det bedre på jobben

screen shot

Beskyttende arbeidsmiljø

Din velvære på jobb påvirkes av arbeidsforholdene og det sosiale klimaet.
Står til gjør kontinuerlig og systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet.
"Nærmeldingen" viser pulsen på arbeidsforholdene på avdelingen din.
screen shot

Kollegastøtte

Støtte fra kollega er noe av det som lindrer mest.

En byrde delt er en byrde halvert

Står til setter kollegastøtte i system:

 • Debriefing
 • Defusing
 • Leribål.
screen shot

Stressmestring

Velvære på jobben handler også om å ta vare på deg selv i løpet av dagen.
Har du behov for egenlindring eller styrke ditt emosjonelle batteri?

Står til hjelper deg å:

 • Finne ro
 • Bearbeide følelser
 • Øke selvinnsikt
Arbeid med arbeidsmiljø må gjøres hele tiden.
Eirik Brovold, Hovedverneombud Trondheim kommune.

Få røntgensyn på arbeidsmiljøet

"Det som måles blir håndtert."

Peter Drucker

Gjør ukentlig mini-kartlegging av arbeidsmiljøet med Står til.

Få oversikt som er rask, nær og detaljert.

 • Systematisk forbedring av arbeidsmiljøet
 • Ta tak i utfordringer før de blir store.
 • Se effekten av tiltakene.
 • Bedre grunnlag for nærledelse.

Tenk på nærmeldingen som en GPS for arbeidsmiljøet.

Styrk arbeidsmiljøfaktorene som gir felleskap, mestring og kontroll

Forskere har funnet hvilke arbeidsmiljøfaktorer som er viktig for din velvære på jobben.

Beskyttelsesfaktorer er forholdene i arbeidsmiljøet som er gunstige.

Eksempler:

 • Tilhørighet og samhold
 • Anerkjennelse og tillit
 • Mestring og kontroll

Risikofaktorer i arbeidsmiljøet har negativ effekt på ansattes velvære og trivsel.

Eksempler:

 • Urettferdighet
 • Høye emosjonelle krav
 • Rolleuklarhet

Lær av det som virker for andre

Selv om hvert arbeidsmiljø er unikt, er det mye vi kan lære av det som fungerer for andre.

Står til hjelper deg å dra nytte av innsikten til forskere, fagpersoner, og ledere som allerede lykkes.

Få praktiske tips til hvordan styrke beskyttelsesfaktorene og hva dere kan gjøre for å redusere risikofaktorene.

Bruk nærmeldingen for arbeidsmiljøet ditt til å målrette innsatsen.

Hvilke mål har du for arbeidsmiljøet ditt?

Anerkjennelse
Autonomi og kontroll
Bekytte mot emosjonelle krav
Engasjement
Forutsigbarhet
Helse og velvære
Meningsfylt arbeid
Mestring og læring
Psykologisk trygghet
Rettferdighet
Rolleklarhet
Samhold og tilhørighet
Sosialt klima
Tillit
Vernet privatliv
Inkludering
Fremsnakking
Karriere
Takhøyde
Variasjon
Jobbsikkerhet
Fleksibilitet
Jeg vet at det er mulig å redusere fysiske og psykiske skadevirkninger hvis ansatte i emosjonelt arbeid får systematisk hjelp til å regulere følelser som følge av eksponeringen på jobb.
Hans Jacob Busch - Forfatter: "HMS i offentlig sektor"
Få Står til på din avdeling

Har enheten din høyt sykefravær eller utfordringer med arbeidsmiljøet?

Faglig veiledning:
Arbeidsmiljøenheten